AMBASADOŘI

Trumpetisté České filharmonie

Trumpetisté České filharmonie

Trumpetová sekce České filharmonie Praha mimo jiné hraje na nástroje V.F. Červený (zleva: Jiří Šedivý, Antonín Pecha, Jaroslav Halíř, Ladislav Kozderka, Zdeněk Šedivý) hrají na B trubku V.F. Červený model VFC-TR6010S, C trubku V.F. Červený model VFC-TR6012S, B/A pikolu V.F. Červený model VFC-TR6018TS a křídlovku VFC-FH6232R

Image