Nástroje Amati jsou před odesláním ze závodu dokonale odzkoušeny a seřízeny. Pro spolehlivý provoz však vyžadují nenáročnou, ale systematickou péči, jejíž dodržování prodlužuje životnost a akustické kvality nástroje.

Údržba a ošetřování žesťových dechových hudebních nástrojů

Po každé hře nástroj očistěte a osušte, včetně odstranění otisků prstů jemným plátýnkem nebo čisticí utěrkou na žesťové nástroje. Čas od času je nutné očistit ladicí tahy i měniče.

Udržujte všechny pohyblivé části promazané, zvláštní péči věnujte snížcům a rotačním měničům. Používejte speciální oleje na měniče a maziva na snížce, které jsou k dostání u prodejců hudebních nástrojů. K promazání čepů cylindrového strojiva a měničů perinetového strojiva použijte měničový olej pro plechové dechové hudební nástroje. Na promazání tahů použijte mazadlo na ladicí tahy. Udržovat jednotlivé pohyblivé součásti promazané je velmi důležité, pokud nepoužíváte nástroj pravidelně. V opačném případě mohou měniče zaschnout, což si může vyžádat nákladnější opravu.

Jedenkrát v měsíci je nutno vnitřek nástroje omýt vlažnou mýdlovou vodou, pokud nástroj pravidelně používáte. Rozpustíte tím sediment ze slin a zabráníte možnému selhání chodu rotačním měničů. Čistícím prostředkem ošetřujte povrchové, mosazné části nástroje.

Během transportu vždy chraňte svůj hudební nástroj v transportním pouzdře.

Údržba a ošetřování dřevěných dechových hudebních nástrojů

Hlavní díly dřevěného nástroje jsou vyrobeny z nejjakostnějšího exotického dřeva, které je impregnované. Impregnace, která má dřevo chránit proti navlhnutí však pronikne do hloubky jen velmi nepatrně a za krátký čas zvětrá. Proto je nutno nástroj po zakoupení zahrávat, aby se dřevo přizpůsobilo vlhkosti a změnám teplot.

Po hře na nástroj je nutné očistit mechaniku. Vnitřek nástroje čistíme vytěrákem, abychom odstranili vzniklou vlhkost. Nástroj každý měsíc zevnitř lehce naolejujte. Olej nanášejte na suché dřevěné díly, nikoliv po hraní. Do vnitřního, podélného otvoru nanášíme pouze tenkou vrstvu konzervačního oleje na dřevěné dechové hudební nástroje. Na mechanickou část použijte olej na mechaniku pro saxofony a dřevěné dechové hudební nástroje. Korkové obložení na čepech je nutno mazat jelením lojem nebo korkovým mazacím tukem, aby se jednotlivé díly daly snadno sesazovat a rozebírat.

Nástroj chraňte před vysokou i příliš nízkou teplotou, rychlou změnou teplot, nadměrným vlhkem a před dlouhodobým působením přímých slunečních paprsků.

Po hraní a vyčištění uložte nástroj do otevřeného pouzdra. Nástroj přepravujte v pouzdru.

Copyright © 2021 AMATI. Všechna práva vyhrazena.
YoutubeInstagramFacebook