Dědictví výroby hudebních nástrojů naplňuje společnost Amati každým vytvořeným nástrojem, který přináší radost z hudby. Společně s tím si je v Amati každý zaměstnanec vědom toho, že jeho osobní úspěch, tak jako úspěch celé společnosti je odrazem úspěchu našich zákazníků, a proto je pro společnost prioritní cíl spokojený zákazník.

Naše know-how a přístupy nám umožňují být flexibilní a přinášejí nekonvenční přístupy v řešení požadavků zákazníků, což dává našim nástrojům osobitost a přináší hudebníkům radost z hudby. Neustálý dialog s hudebníky je zcela zásadní a pro další rozvoj nezbytný.

Těšíme se na novou budoucnost. Jsme sami tvůrci naší budoucnosti a jsme otevřeni novým přístupům ve všech oblastech rozvoje. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči budoucím generacím, a proto jednáme v souladu s životním prostředím.

Jsme silně pro-exportní společnost, kdy se významně zaměřujeme na mezinárodní rozvoj. I když se naše myšlení zaměřuje právě tímto směrem, nezapomínáme na dobré vztahy s našimi tuzemskými zákazníky, pro které chceme být kvalitním a silným partnerem. Jsme velmi hrdí, že tvoříme nástroje se „značkou“ Vyrobeno v České republice.

Copyright © 2021 AMATI. Všechna práva vyhrazena.
YoutubeInstagramFacebook