TrombonistaVýroba dechových hudebních nástrojů v závodě AMATI - Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba velmi dlouhou tradici, prošla však naprosto rozdílným historickým vývojem. Zatímco v případě Kraslic, které leží u německých hranic, je historicky určující německý vliv a dnešní továrna vznikla po 2. světové válce spojením pozůstatků menších převážně německých firem, v Hradci Králové ve východních Čechách je dnešní výroba přímým pokračováním firmy V.F.Červený, která dodnes těží z odkazu jejího geniálního zakladatele, českého vynálezce Václava Františka Červeného.

Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás, protože smyčcové nástroje se zde začaly vyrábět již na počátku 17.století.

Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako "ein Geigenmacher" (výrobce houslí). Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže již v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století se krasličtí hudební nástrojaři přizpůsobili rozkvětu orchestrální hudby a vedle houslí začali vyrábět také hudební nástroje dechové. Nejdříve se zaměřili na nástroje dřevěné, k nimž však brzy přibyly i nástroje žesťové Stejně jako u smyčcových nástrojů výrobci využívali především surovin z domácích zdrojů.Rozvoj výroby byl tak velký, že se někteří obyvatelé Kraslic dokonce začali zabývat obchodováním s hudebními nástroji. Technické zlepšení dechových nástrojů na počátku 19.století, na němž se krasličtí nástrojaři rovněž podíleli, přineslo předtím nedosažitelné ulehčení hry a s tím spojené větší možnosti hráčské virtuozity. To se pak odrazilo ve zvýšeném zájmu o hru na tyto nástroje. Ve stejné době začaly vznikat také nové soubory dechových nástrojů, a to vše se odrazilo ve vzrůstající poptávce po dechových nástrojích.Krasličtí výrobci se požadavkům trhu rychle přizpůsobili a došlo zde k dosud největšímu rozmachu výroby. Dosud převažující způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, byl postupně nahrazován tovární výrobou. Stále se přitom počítalo s tím, že značná část produkce je určena pro vývoz: vyvážely se nejen kompletní nástroje, ale také jejich jednotlivé součásti.

Výroba korpusů před několika desítkami letNástrojaři chtěli uspokojit co největší počet zájemců, proto se v Kraslicích vyráběly nástroje jak rakouského, tak francouzského systému a v 19.století se tu začaly vyrábět také hudební hračky. Již v roce 1840 byla v Kraslicích založena první továrna a brzy po ní následovaly další. Malých továren sice přibývalo, ale velká část prací byla i nadále svěřována domácím řemeslníkům. Způsob výroby se totiž stále různě kombinoval: Někteří domácí výrobci dodávali jen součástky, jiní si naopak jednotlivé součástky opatřovali z továren a teprve z nich sestavovali nástroje. Koncem 19.století pracovalo v Kraslicích již 11 továren, které zaměstnávaly asi 300 dělníků a kolem 500 lidí bylo zapojeno do domácí výroby. Ve městě působilo rovněž 16 obchodníků s hudebními nástroji.

Po první světové válce, která měla negativní dopad též na Kraslice, se však výroba záhy vzpamatovala. Mnohé továrny, které ve městě pracovaly, si i v této době nadále udržovaly široký sortiment svých výrobků, jiné se stále více specializovaly. Stejně jako v předcházejícím období bylo asi 90 % veškeré produkce určeno pro export. Mezi dvěma světovými válkami existovalo v Kraslicích 59 výrobců hudebních nástrojů. K největším patřily továrny Bohland & Fuchs, Huller&Co., A.K.Hüttl, Julius Keilwerth, Karl Püchner, Adolf Rölz, Ant.Kohlert a další. Velké hudebně nástrojařské firmy se začaly oprošťovat od závislosti na místních překupnících a navazovaly vlastní samostatné obchodní styky. Během druhé světové války však mnohé výrobny zanikly, jiné se podílely na válečné výrobě.

V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců hudebních nástrojů, a protože se tu předpokládala výroba jak dechových, tak smyčcových hudebních nástrojů, dalo si název "AMATI". V roce 1948 byla veškerá výroba zestátněna a Kraslice se postupně staly střediskem výroby nástrojů dechových a bicích. V té době chyběl dostatek hudebně nástrojařských odborníků, takže celková koncentrace a specializace byla patrně jediným východiskem. Výroba se pak skutečně rozrůstala a pro přípravu potřebného dorostu byla otevřena učňovská a brzy také průmyslová škola - obě navázaly na tradice bývalé Odborné hudebně nástrojařské školy.Postupně se zdokonalovala kvalita vyráběných nástrojů a již v roce 1955 byla uspořádána souborná výstava celého sortimentu hudebních nástrojů.Od počátku 60. let se výstavy začaly pořádat pravidelně, aby se s kraslickými výrobky mohli seznámit domácí i zahraniční zájemci. Kraslické hudební nástroje rovněž postupně pronikaly na světové výstavy a veletrhy.

Po roce 1990 proběhla privatizace státního podniku Amati a v říjnu roku 1993 byla založena společnost s ručením omezeným AMATI - Denak (Denak = Dechové nástroje Kraslice).

Všechny nástroje jsou vyráběny z kvalitních materiálů s vysokou řemeslnou zručnosti a s využitím moderních technologií. Nástroje AMATI Kraslice jsou vyhledávané pro své vynikající vlastnosti, k nimž patří krása zvuku, intonační vyrovnanost, funkční spolehlivost, dokonalé zpracování a vzhled a v neposlední řadě i cenová dostupnost.

Historický vývoj dechových hudebních nástrojů je stejně fascinující jako třeba vývoj automobilů. Některé nástroje se i dnes vyrábí skoro stejně, jako před několika desítkami let, některé nástroje prošly obrovským vývojem. Nabízíme Vám zde krátký pohled na nástroje z počátku tohoto století a z doby století minulého. Jedná se výhradně o nástroje, které pochází z našeho regionu.

 

Maxi tuba

 

Maxi klarinet

 
Maxi tuba

Tato "maxituba", která je také zapsaná v Guinnessově knize rekordů, byla postavena v Kraslicích v továrně Bohlad & Fuchs asi již v letech 1910/1911 a byla určena pro světovou výstavu v New Yorku v r. 1913. Tuba je hratelná, musí však k tomu být dva. Jeden na "foukaní" a druhý na hraní.

Bohlad & Fuchs byl do konce 2. sv. války jeden z největších výrobců dechových hudebních nástrojů v kraslickém regionu. Po válce se továrna stala součástí společnosti Amati.

Tato tuba je vystavena u nás v AMATI-Denak v Kraslicích.

Maxi klarinet

Tento maxiklarinet pochází z dílen V.Kohlert a synové. Byl postaven v roce 1933 u příležitosti oslavy hudby a domova (Musik- und Heimatfest).

Továrna V.Kohlert a synové působila v Kraslicích do konce 2. sv. války, poté byla zestátněna a začleněna do státního podniku Amati. V.Kohlert a synové byla továrna známá po celém světě především skrze saxofony a klarinety.

 

 

 Nástroje z učňovských dílen

Nástroj z učňovských dílen Nástroj z učňovských dílen

Na Střední průmyslové škole výroby hudebních nástrojů a na přidruženém učilišti se fantazii meze nikdy nekladly. Ukázky z doby mezi 1. a 2. sv. válkou.

První nástroj je něco jako signální trumpeta.

Druhý nástroj má 7 ozvučníků a 6 ventilů.

 

 

Nástroje bývalých výrobců

Fagoty od Ignaz Huittl Klarinet od Ignaz Huittl Tyto nástroje pochází z dílen bývalých výrobců,
kteří působily v kraslickém regionu do konce 2. sv. války.
Některé továrny, jako třeba Bohland & Fuchs,
patřily k velkým producentům i ve světovém měřítku.
Jiné se soustředily spíše na domací trh,
nebo se specializovaly na výrobu jen určitých typů
dechových hudebních nástrojů.
Klarinet od Ignaz Koehler

Klarinet s vyměnitelnýmy kusy
z továrny Ignaz Koehler.

Vyrobeno kolem roku 1800.

 

 

Hobojka od Johann Fuchs

Hobojka z továrny Johann Fuchs.

Vyrobeno kolem 1800.

Basset od Ignaz Koehler

Bassett z továrny Ignaz Kohlert.

Vyrobeno kolem 1800.

Copyright © 2021 AMATI. Všechna práva vyhrazena.
YoutubeInstagramFacebook